Yip Man

GGM Yip Man – Wielki Mistrz Wing Tsun Kung Fu

Yip ManWielki Mistrz Yip Man nauczał systemu Wing Tsun Kung Fu. Jednym z jego uczniów był sam Bruce Lee, a jego życie pokazano w filmach Ip Man z Donnie Yenem.
Mistrz Yip Man urodził się w 1893 roku w miejscowości Fatshan w Chinach. Naukę Wing Tsun podjął u Chan Wah Shuna, który był jednym z pierwszych uczniów Leung Jana. Po kilku latach jego mistrz zmarł, więc Yip Man podjął naukę u jego ucznia Ng Chu So. W wieku 15 lat wyjechał na studia do Hong Kongu, gdzie poprzez niezwykły zbieg okoliczności poznał syna Leung Jana, którym był Leung Bik. Trenował pod jego kierunkiem przez pełne 4 lata i poznał najbardziej zaawansowane koncepcje i techniki Wing Tsun. W początkowym okresie od Chan Wah Shuna poznał prawdopodobnie dwie formy ręczne, oraz drewniany manekin. Od Mistrza Leung Bika uzyskał korekcję poznanego wcześniej materiału, oraz nauczył się reszty systemu, czyli formy Biu Tze, pełnej formy Drewnianego Manekina, broń WT – formy Długiego Kija oraz formy Noży. Po ukończeniu nauki podjął pracę w armii oraz policji, która trwała od 1914 do 1937 roku. Nauczać Wing Tsun zaczął w roku 1941 w Hong Kongu, ale niestety po kilku latach musiał przerwać nauczanie.
W wieku 57 lat Mistrz Yip Man otworzył pierwszą oficjalną szkołe WingYip Man i Bruce Lee Tsun Kung Fu w 1950 roku. Początki nauczania były trudne, gdyż miał tylko 8 uczniów, ale z roku na rok rosło zainteresowanie tym stylem kung fu. Przez jego szkołę przewinęło się bardzo wielu uczniów w tym sam Bruce Lee, ale pełen system Wing Tsun Kung Fu poznało zaledwie kilku z nich. Mając 72 lata Yip Man przeszedł na emeryturę i nauczał już tylko swoich uczniów prywatnych, a ostatnim takim uczniem został GM Leung Ting. Poznał on od mistrza najbardziej zaawansowane koncepcje i techniki Wing Tsun.
Yip Man umarł w wieku 79 lat w swoim mieszkaniu przy ulicy Tong Choi dnia 2 grudnia 1972 roku.

GM Leung Ting – Wielki Mistrz Wing Tsun Kung Fu

Leung Ting & Yip ManWielki Mistrz Yip Man mając 72 lata przyjął jako ostatniego prywatnego ucznia GM Leung Tinga. Przekazał mu najbardziej zaawansowane koncepcje oraz techniki, w tym formę Długiego Kija Look Dim Poon Kwan i formę noży Bart Cham Dao. Nasza szkoła naucza systemu Wing Tsun GM Martina Dragosa, który wywodzi się właśnie z linii GM Leung Tinga.
Historia życia GM Leung Tinga została szczegółowo opisana w jego książce „Roots and Branches of Wing Tsun” – informacje poniżej są w większości oparte o tą książkę.
GM Leung Ting przyszedł na świat w Hong Kongu dnia 28 lutego 1947 roku. W roku 1960 rozpoczął treningi Wing Tsun, a miał wtedy 13 lat. W 1968 jako pierwszy w Hong Kongu naucza studentów na uczelni Baptist College. Mając sporo szczęścia udaje mu się zostać prywatnym uczniem Yip Mana, który w ciągu 9 miesięcy, średnio 2 godziny w tygodniu naucza go Drewnianego Manekina i koryguje trzy formy ręczne. Pod koniec życia Mistrz przekazuje mu największe sekrety systemu, czyli formę długiego kija oraz noży.
Yip Man naucza technik drewnianego manekina swojego ucznia Leung TingaW 1972 roku umiera Mistrz Yip Man, a GM Leung Ting po 12 latach praktykowania Wing Tsun zakłada własne stowarzyszenie – International Wing Tsun Association. Jako założyciel stowarzyszenia, znając pełen system Wing Tsun nadaje sobie 10 stopień mistrzowski – złoty stopień założyciela stowarzyszenia, co potwierdzają jego uczniowie poprzez certyfikat tzw. Golden Rank Founder. Większość uczniów, którzy poznali pełen system Wing Tsun bezpośrednio od Mistrza Yip Mana uczyniła podobnie, jak GM Leung Ting – założyli własne stowarzyszenia itd.
Nie powinno, więc dziwić, że obecnie mistrzowie GM Leung Tinga, którzy poznali pełen system Wing Tsun Kung Fu czynią podobnie jak on, czyli po 12 lub więcej latach nauki zakładają własne stowarzyszenie. Przykładem niech będzie słynny w świecie Wing Tsun Cheng Chuen Fun – uczeń GM Leung Tinga z końca lat 60. W 2010 roku założył on własne stowarzyszenie Wing Tsun Cheng Chuen Fun Martial Arts Association (zdjęcie jego nowych mistrzów po prawej stronie).
W 1976 ma miejsce pierwsza wizyta GM Leung Tinga w Europie w Niemczech, gdzie po wielogodzinnym pokazie ze swoim uczniem GM Allan Fongiem ludzie zaczynają treningi Wing Tsun Kung Fu. Powstaje Europejskie Stowarzyszenie Wing Tsun (EWTO), a pod koniec lat 70 dzięki Sifu Slavko Trunticowi powstaje Wschodnio-Europejskie Stowarzyszenie Wing Tsun (EEWTO).

Sifu Krzysztof Dylicki & Sifu Paweł Dylicki – Mistrzowie Wing Tsun Kung Fu

Jeżeli zainteresowana Cię ta strona zapraszamy na próbny trening, który jest bezpłatny – więcej informacji na stronie głównej (kliknij tutaj).